5 mitów o agencjach zatrudnienia

Na agencje pracy często patrzy się przez pryzmat stereotypów, przez co rozprzestrzenia się dużo niepochlebnych mitów na ich temat. Często są to opinie ludzi, którzy tak naprawdę nie mieli nigdy do czynienia z żadną z nich, lub trafili na nieuczciwą firmę przez co powielają szkodliwe przekonania. Jakie mity są przedstawiane najczęściej i jak wiele mają one wspólnego z rzeczywistością? Dowiesz się tego, z poniższego artykułu. 

MIT 1: Agencje pracy pobierają prowizje i oszukują pracowników

To jeden z największych mitów, który często się słyszy. Krążą opinie, jakoby agencje pracy pobierały prowizje z wynagrodzenia pracowników, jest to jednak nieprawda. Ustawa o promocji zatrudniania zabrania agencjom pracy tymczasowej na pobieranie opłat za znalezienie pracy. Dodatkowo przestrzeganie tych przepisów jest regularnie sprawdzane przez organy takie jak: Wojewódzki Urząd pracy oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Praktyka taka była by nie tylko nie moralna ale przede wszystkim niezgodna z prawem.  

Wszelkie koszty związane z pośrednictwem ze strony agencji pracy ponosi klient, czyli pracodawca i w przypadku legalnych agencji pośrednictwa pracy nie są one pobierane z wynagrodzenia pracownika.  

MIT 2: Pracownicy agencyjni zarabiają mniej

Ten mit również nie ma nic wspólnego z prawdą, ponieważ zgodnie z polskim prawem, pracownik tymczasowy nie może pracować na mniej korzystnych warunkach niż ten, który pracuje na takim samym bądź podobnym stanowisku na stałe. Jego wynagrodzenie nie może być również niższe niż płaca minimalna.

MIT 3: Agencje pracy spóźniają się z płatnościami

Tak jak już wyżej wspominaliśmy, agencje pośrednictwa pracy są o wiele bardziej kontrolowane przez szereg instytucji niż tradycyjni pracodawcy, niewypłacanie pensji terminowo skutkuje w tym przypadku wysokimi karami finansowymi a dodatkowo wieść o takich praktykach znacząco obniżyła by atrakcyjność takowej agencji skutkując brakiem potencjalnych pracowników. Dodatkowo pośrednicy zatrudnienia są zobowiązani do regulowania wynagrodzeń pracownikom, nawet jeśli nie otrzymają płatności od firm, tak więc pensja osoby zatrudniane przez dobre agencje pracy jest gwarantowana niezależnie od okoliczności.

MIT 4: Praca tymczasowa jest pracą jedynie dorywczą

Agencje zatrudnienia oferują zwykle elastyczne jego formy – zarówno dla pracodawców jak i osób poszukujących pracy. W bazach pośredników znajdują się pracownicy zarówno chętni do wykonywania prac tymczasowych jak i Ci zmotywowani do znalezienia zajęcia na stałe. Średni okres pracy w jednej firmie może wynieść nawet kilka lat. Dodatkowo, według danych statystycznych, pracownicy zza wschodniej granicy znacznie częściej deklarują chęć pozostania w danym miejscu na dłużej.

Rekrutowanie cudzoziemców zmniejsza ryzyko rotacji a po umówionym okresie pracodawca ma również prawo zatrudnić na stałe pracownika, z którego pracy jest zadowolony.

MIT 5: Współpraca z agencją zatrudnienia jest droga


Ten mit powielają zazwyczaj osoby nie mające świadomości ze sposobu współpracy agencyjnej. Po stronie agencji pracy leży bowiem nie tylko rekrutacja i zatrudnianie pracowników tymczasowych, ale i naliczanie oraz wypłata wynagrodzeń, przygotowanie dokumentacji dla zatrudnionych, odprowadzanie składek, legalizacja pobytu i pracy oraz zakwaterowanie pracowników z zagranicy. Zamiast podwyższonych kosztów oznacza to zatem redukowanie tych wydatków po stronie pracodawcy. Cena usług agencji zatrudnienia zawiera wszelkie koszty wyżej wymienionych działań, w związku z czym przedsiębiorca zyskuje pracownika gotowego do pracy, bez angażowania również dodatkowych zasobów czasowych, ludzkich i kapitałowych ze swojej strony. Współpraca z agencją pośrednictwa pracy pozwala w konsekwencji optymalizować koszty firmy a możliwość elastycznego zatrudniania ułatwia jej funkcjonowanie.