Mity na temat pracowników z Ukrainy

W ostatnich latach wielu obywateli Ukrainy zdecydowało się na pracę w Polsce. Wraz z wzrostem ich liczebności, wzrasta również liczba szerzących się, niejednokrotnie szkodliwych mitów i plotek. Sprawdźmy ile jest w nich prawdy?!

Pracownicy z Ukrainy zabierają pracę Polakom

Istnieje przekonanie, że pracodawcy traktują pracowników zza wschodniej granicy jako tanią siłę roboczą, dlatego wolą zatrudniać ich zamiast swoich rodaków mających ponoć bardziej wygórowane oczekiwania finansowe. Jest to mit, z którym nie sposób się zgodzić. Jak pokazują zarówno statystyki jak i doświadczenia pracowników agencji, polscy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnianie obcokrajowców, ponieważ w naszym kraju brakuje rąk do pracy. Deficyt dotyka przede wszystkim stanowisk niższego szczebla, ale również, jak pokazuje m.in. raport „Barometr Zawodów 2021”, brakuje nam także wykwalifikowanych przedstawicieli wielu dziedzin specjalistycznych, takich jak: spawacze, pielęgniarki, kierowcy i wiele innych.Dodatkowo Polacy na ogół niechętnie podejmują się prostych prac na produkcji czy magazynie, ponieważ nie są one dla nich atrakcyjne, obcokrajowcy zaś są bardziej zdeterminowani do podejmowania zatrudnienia w tych kierunkach chociażby ze względu na początkowe bariery językowe, w dodatku deklarują oni chęć pozostania w danej pracy na dłużej, co zmniejsza ryzyko rotacji pracowników.

Imigranci z Ukrainy pracują głównie fizycznie

Panuje przekonanie, że pracownicy ze wchodu są spotykani jedynie w zawodach fizycznych i choć prawdą jest, że duża część imigrantów zarobkowych podejmuje się takich prac to jednak duża część przyjezdnych to również studenci a także specjaliści z wielu dziedzin, którzy od lat wypełniają zapotrzebowanie na pracowników wyższego szczebla na polskim rynku pracy.

Ukraińcy pracują w Polsce nielegalnie

Oczywiście, zdarzają się tego typu sytuacje, ale podobnie jak w przypadku pracowników o polskim pochodzeniu nie są one regułą i wbrew pozorom nie zdarzają się tak często. Pracodawcy próbujący wykorzystać okazję i ryzykować nielegalnym zatrudnieniem zdarzają się w każdej branży i w każdym kraju podobnie jak pracownicy, którzy na takie warunki się zgadzają. Na szczęście Ukraińcy coraz częściej decydują się na korzystanie z usług agencji pracy, które to dbają o legalność ich zatrudnienia. Według badań „Profil społeczny migranta zarobkowego” aż 63% osób emigrujących z Ukrainy skorzystało z usług agencji pracy a większość z nich deklarowała, że legalne zatrudnienie jest dla nich jednym z najistotniejszych czynników, na które zwracają uwagę, decydując się podjąć pracę w danym miejscu.

Polska czerpie korzyści z obecności cudzoziemców

Tak, to nie jest mit!
Rozwój procesów migracyjnych wiąże się z rozwojem kraju a nowi mieszkańcy oznaczają większe perspektywy. Obecność cudzoziemców ma zwykle bardzo pozytywny wpływ na promocję poszczególnych miast a także rozwój sektora turystycznego i biznesowego. Jednym z przykładów pozytywnego wpływu finansowego migracji jest rosnąca liczba studentów z zagranicy. Dodatkową korzyść dla naszego kraju stanowi fakt, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy powyżej – zatrudnianie cudzoziemców jest zwykle odpowiedzią na braki kadrowe w wielu firmach, ponieważ wraz ze wzrostem gospodarczym kraju rośnie potrzeba nowych rąk do pracy. Można więc uznać z pełną stanowczością, że pogłoska, jakoby nasz kraj czerpał korzyści z obecności osób z zagranicy jest w tym przypadku wyjątkowo trafna.