Wellbeing w pracy

Efektywność i zaangażowanie pracowników to aspekty, o które w obecnych czasach walczy każdy pracodawca aktywnie rozwijający swoją firmę. Rywalizacja o pozyskiwanie talentów oraz potrzeba dbania o zdrowie, zarówno psychiczne jak i fizyczne powodują, że przedsiębiorcy coraz częściej i chętniej interesują się dobrostanem zatrudnianych osób.

Jeśli zależy Ci na rozwoju firmy, warto zapoznać się z zagadnieniem wellbeingu i wprowadzić zmiany z nim związane. Czym dokładnie ono jest i jakie ma wpływ na poprawę funkcjonowania firmy?
Tego dowiesz się czytając poniższy artykuł!

Czym jest wellbeing?

Pojęcie to w dosłownym tłumaczeniu rozumiane jest jako dobrostan, dobre samopoczucie, co w kontekście pracy będzie równoznaczne z zadowoleniem i spełnieniem zawodowym pracownika. Według instytutu Gallupa oraz technologiczno-medycznej firmy Sharecare, wellbeing w pracy zachowuje się wówczas, gdy spełnionych jest pięć kluczowych elementów. Wśród listy istotnych czynników znalazły się: poczucie celu i satysfakcji z pracy, dobre relacje ze współpracownikami oraz przyjazna atmosfera, zadowolenie z zarobków, poczucie przynależności do firmy a także dobra kondycja zdrowotna.

Odpowiednie warunki środowiska pracy wpływają pozytywnie na wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Między innymi poprawiają życiowy komfort i motywację, co przekłada się na wzrost chęci pracownika do rozwoju zawodowego oraz na niwelowanie tak zwanego wypalenia. Następstwem działań w tym obszarze jest zmniejszenie ryzyka rotacji i konieczności przeprowadzania ciągłych rekrutacji w firmie. Zmotywowani pracownicy również entuzjastyczniej reagują na zmiany i usprawnienia w organizacji, z którą się identyfikują, co przyspiesza i ułatwia prężny rozwój firmy.

Wellbeing jest w trendach

Jak wynika z danych raportu Well.hr, w Polsce stosowanie benefitów pozapłacowych dla pracowników, takich jak karty sportowe czy opieka medyczna deklaruje ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców. Mimo, że według badania samo pojęcie „wellbeing” na ogół nie jest znane, coraz więcej właścicieli firm w Polsce zauważa korzyści płynące z podniesienia poziomu zadowolenia zawodowego swoich pracowników, wdrażając nowe pomysły mające na celu ulepszenie tej sfery funkcjonowania przedsiębiorstwa.  

Na rynek pracy wkracza teraz nowe pokolenie, zwane generacją Z, która wykazuje odmienne potrzeby i oczekiwania, dlatego firmy decydują się na reorganizację struktury w obszarze dbania o dobrostan pracownika oraz wdrożenie w życie nowych, świeżych pomysłów. Wellbeing staje się obecnie czymś więcej niż tylko poczuciem work-life-ballance, to trend, z którym zaczynamy się identyfikować coraz szerzej i chętniej wprowadzamy pozytywne zmiany do swojego środowiska pracy.

Wspomaganie poczucie dobrostanu pracowników może zawierać rozległy zakres działań, od najbardziej popularnych, takich jak zapewnianie prywatnej opieki medycznej, kart sportowych, programów kafeteryjnych czy paczek świątecznych po akcje i programy prozdrowotne, lekcje jogi czy angażujące wyzwania biurowe. Możliwości jest wiele a pracodawcy prześcigają się w swoich niejednokrotnie oryginalnych pomysłach.

Jakich benefitów oczekują pracownicy?

Według raportu „Benefity w oczach pracowników 2021”, większość pracowników liczy na możliwości rozwoju swoich kompetencji. Najbardziej pożądanymi udogodnieniami w minionym roku okazały się szkolenia i kursy zawodowe a na drugim miejscu znalazły się programy doszkalające w zakresie nauki języków obcych. Jednocześnie, na wysokim miejscu listy najbardziej pożądanych benefitów były również dodatkowe dni urlopu – w przeciwieństwie do poprzednich lat, gdzie ankietowani opowiedzieli się za opieką medyczną/stomatologiczną.

Nie tylko benefity

Choć temat uczucia wellbeing w pracy staje się coraz bardziej popularny, wprowadzenie zmian wspierających poczucie dobrostanu pracowników nie zawsze jest proste i oczywiste. Warto uprzednio zorientować się w potrzebach organizacji, aby prawidłowo dostrzec problemy pracowników i przygotować zadowalające rozwiązania.

Wellbeing to nie tylko atrakcyjne zestawy benefitów, ale również kultura organizacyjna niosąca zmiany nastawione na wsparcie pracownika oraz świadomość, że takie działania mają realny wpływ na rozwój firmy.