Rekrutacja cudzoziemców. Co przekonuje ich do pracy w Polsce?

Obcokrajowcy ze Wschodu już od kilku lat uzupełniają dużą lukę na polskim rynku pracy. Jednakże polscy pracodawcy muszą liczyć się z tym, że nadal kraje takie jak Niemcy czy Czechy będą dla nich atrakcyjniejsze – przede wszystkim pod kątem zarobkowym. Co w takim razie jest ważne dla pracownika z zagranicy i jak zatrzymać go w Polsce?

Dlaczego Polska?

Według badań Profil społeczny migranta zarobkowego z Ukrainy 76% obywateli wyjeżdża ze względu na trudną sytuację gospodarczą kraju oraz ze względu na zbyt niskie zarobki. Jest to główny powód, dla którego decydują się na migrację zarówno tymczasową jak i stałą. Atutem Polski w oczach Ukraińców jest bliska odległość, która ułatwia podróże do rodzinnych stron a zbliżona kultura i język ułatwiają zaaklimatyzowanie się w kraju. Inne powody migracji zarobkowych to: brak pracy w zawodzie w swoim kraju, brak perspektyw na dobrą przyszłość dla siebie i rodziny.

Wady i trudności pracy z Polsce

Dla cudzoziemców trudność może stanowić duża ilość formalności urzędowych związanych z legalizacją pobytu i pracy w Polsce, nie każdy jest sobie w stanie z nimi poradzić. Problemem może być również brak znajomości języka, imigranci zarobkowi wskazują również na niejednokrotnie ciężkie warunki pracownicze i bytowe.

Oczekiwania wobec agencji zatrudnienia

Według badań, w 2019 roku aż 63% osób emigrujących z Ukrainy skorzystało z usług agencji pracy. Większość z nich, bo aż 77% miała pozytywne doświadczenia, pozostała część deklarowała problemy związane głownie z niezgodnością pomiędzy rzeczywistymi a przedstawionymi warunkami pracy.

Od agencji zatrudnienia oczekują zatem uczciwości i klarowności w przedstawianych warunkach. Migranci chcieliby również uzyskać pomoc w adaptacji oraz kursy zarówno językowe jak i zawodowe. Dodatkowo zależy im na pomocy przy poszukiwaniu pracy w swoim zawodzie, w którym będą mieć możliwości rozwoju i awansu oraz na wsparciu w trakcie pracy.

Jak zachęcić obcokrajowców do pozostania w Polsce

Oczywistą kwestią jest wynagrodzenie, które dla wszystkich migrujących osób jest czynnikiem bardzo ważnym. Ważniejsze od pieniędzy jest jednak legalne zatrudnienie.

 Dla wielu czynnikiem istotnym jest również zakwaterowanie. Szczególnie dla osób, które nie znają jeszcze języka polskiego samodzielne szukanie mieszkania jest rzeczą kłopotliwą i stresującą. Tak więc zapewnione przez pracodawcę zakwaterowanie będzie wielkim plusem. Znaczna część badanych osób deklarowała, że nie ma w Polsce krewnych ani znajomych, dlatego zależy im również na kursach językowych – najlepiej bezpłatnych aby mogli poczuć się pewniej w naszym kraju.