Projekty unijne

Firma Dreman Sp z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest modernizacja procesów biznesowych w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych typu B2B, B2C oraz B2E. Zmodernizowane zostaną procesy w czterech obszarach: marketingu i sprzedaży, produkcji oraz gospodarki materiałowej, prawie, księgowości i finansach oraz zasobach ludzkich. Tym samym dojdzie w przedsiębiorstwie do wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej, co jest spójne z celem Poddziałania 2.1.2 RPOWO 2014-2020 Zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.
Długookresowym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. Potrzebą wdrożenia przedmiotowych rozwiązań teleinformatycznych jest optymalizacja procesów biznesowych zachodzących w powyższych czterech obszarach funkcjonalnych. Zidentyfikowanymi potrzebami przedsiębiorstwa Dreman Sp. z o.o. w zakresie planowanych do wdrożenia rozwiązań IT są przede wszystkim potrzeby związane z efektywniejszym wykorzystaniem czasu pracy pracowników, zautomatyzowaniem czynności powtarzalnych, zajmujących sporą część czasu zatrudnionego personelu, które powodują obecnie wystąpienie ryzyka błędów.

Rezultaty realizacji projektu:
Wdrożenie prezentowanych rozwiązań teleinformatycznych wpłynie bezpośrednio na rozwój przedsiębiorstwa Dreman Sp. z o.o.. Automatyzacja procesów biznesowych, minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów w działalności gospodarczej, mniejsza ilość czasu poświęcana na rutynowe czynności, które będą realizowane w sposób automatyczny, zmniejszenie kosztów działalności operacyjnej poprzez optymalizację zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, wpłynie bezpośrednio na rozwój firmy.

Wartość projektu: 666 660,00 złotych
Wkład Funduszy Europejskich: 319 780,00 złotych