fbpx

Leasing pracowników z Ukrainy

Kraje tzw. starej Unii mają ogromne zapotrzebowanie na pracowników. Wynika to ze starzejącego się społeczeństwa i wysokich kosztów pracy autochtonów. Do tego grona niebawem (a niektórzy twierdzą, że już) dołączy Polska. Wielu specjalistów zauważa, że nie ma dla nas innego ratunku jak pracownicy ze Wschodu.

Pracownicy ze Wschodu to nie tylko niższe koszty pracy. To przede wszystkim pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu. Jeśli chcesz się o tym przekonać, wypróbuj leasing pracowniczy.

Idea leasingu pracowniczego

Leasing pracowniczy polega na udostępnieniu firmie zasobów kadrowych agencji pośrednictwa pracy. Dzięki temu prostemu zabiegowi pracodawca do minimum ogranicza swoje zobowiązania względem pracownika. Wszystkie formalności załatwia agencja pracy.

Co zyskujesz decydując się na leasing?

Przede wszystkim elastyczność. Wiele przedsiębiorstw ma zwiększone zapotrzebowanie na pracowników z zależności od pory roku, sezonu itp. Zatrudnianie pracowników na czas określony, samodzielna rekrutacja, to wszystko wymaga czasu oraz „krępuje ruchy” – firma traci możliwość dopasowywania się do koniunktury rynku. Leasing rozwiązuje ten problem.

Nasi klienci dzięki leasingowi powiększają zyski swoich firm. Wynika to z faktu, że zawsze zatrudniamy dokładnie takich pracowników, jakich potrzebują. Oddelegowani przez nas pracownicy wykonują pracę w zgodzie z standardami Twojej firmy, formalnie pozostają jednak pracownikami naszej Agencji. Czy to nie proste?