Praca dla Ukraińców w Polsce – na co zwracać uwagę?

Ukraińcy są „zbiorowym bohaterem polskiej gospodarki” – wynika z rankingu, który sporządziła „Gazeta Prawna”.

Najwięcej pracujących imigrantów przyjeżdża do Polski właśnie z Ukrainy, polska gospodarka rozwija się i wymaga rąk do pracy, z tego powodu liczba pracowników stale rośnie. Każdy pracownik, który przyjeżdża do Polski z Ukrainy, spotyka się (w trakcie załatwienia dokumentów i podczas samego procesu zatrudnienia) z wielką ilością pytań dotyczących: prawnego, socjalnego i bytowego kierunku pobytu.

Z badania „Barometru Imigracji Zarobkowej” wynika, że tylko 11% Ukraińców, pracujących w Polsce, chce się tu osiedlić na stałe. Większość Ukraińców, którzy pracują w Polsce, nie postrzegają tego kraju jako miejsca do imigracji, lecz jako państwo w którym istnieją możliwości zarobienia znacznie większych pieniędzy, niż pracując na analogicznej (a czasami i lepszej posadzie) na Ukrainie. Rozpatrzymy więc tylko te pytania, na które musi zwrócić uwagę ukraiński pretendent na polskie wakaty.

Nie będziemy zastanawiać się tutaj nad możliwością samodzielnego znalezienia miejsca pracy w Polsce. Najprawdopodobniej, niewielki procent ukraińskich pracowników osiąga swój cel, wykorzystując strony internetowe i informację otrzymaną od bliskich i znajomych. Rozpatrzymy niuanse, na które warto i trzeba zwrócić uwagę przy zamiarze skorzystania z pomocy agencji  pracy i firm zajmujących się biznesem w zakresie zatrudnienia.

Jak nie popełnić błędu przy wyborze agencji lub pośrednika?

Dokładnie sprawdzamy dokumenty i certyfikaty firm pośredniczych. Długi okres istnienia agencji na rynku pracy może (pewną miarą) gwarantować Wam doświadczenie, uczciwość i kwalifikację personelu tej firmy. Nie warto korzystać z usług nieoficjalnych „pośredników”, ponieważ, przybywszy na miejsce pracy, może okazać się, że warunki pracy i wynagrodzenia różnią się od tego, co było obiecane.

Wybieramy geograficzną przynależność agencji (ukraińską lub polską). Na ten wybór znacząco mogą wpłynąć opłaty dodatkowe lub ich brak, stosowane przez agencje albo pośrednika (polskie agencje, w przeciwieństwie do ukraińskich, nie pobierają opłat za swoje usługi, jest to w Polsce zabronione).

Ostateczny wybór powinien być skierowany na wakat zgodny ze swoimi kwalifikacjami i umiejętnościami. Trzeba realnie i obiektywnie oceniać swoje siły i możliwości.

Spróbujcie uzyskać od pośrednika pełną informację o wszystkich warunkach przyszłej pracy (czym dokładnie będziecie się zajmowali, gdzie znajduje się miejsce pracy i jak do niego dojechać, jaka jest stawka, opłata za mieszkanie i warunki mieszkaniowe, po czyjej stronie jest zakup wyżywienia i odzieży roboczej).

Uważnie czytajcie dokumenty, które będziecie podpisywali. Jeżeli coś jest niezrozumiałe – warto poprosić o wytłumaczenie a także umowę przetłumaczoną na język ukraiński bądź rosyjski, żeby uniknąć później sytuacji „nie wiedziałem o tym, nie zrozumiałem itd.”.

Nie zostawiajcie i nie przekazujcie oryginałów dokumentów. Dotyczy to zwłaszcza dowodu osobistego (paszportu).

Poproście o pełną informację odnośnie waszej podróży do miejsca pracy (data przyjazdu do Polski, adres biura, numer telefonu koordynatora, który będzie Was odbierał).

Ważne, żeby pamiętać o tym, że otrzymanie karty pobytu nie oznacza, ze macie prawo zmieniać wakaty i swobodnie pracować na całym terytorium Unii Europejskiej. Karta pobytu z dostępem do rynku pracy przewiduje pracę dla jednego pracodawcy, na konkretnym stanowisku. Zmiana pracy powoduje, że kartę trzeba będzie przerabiać.

Robocza wiza D05 jest ważna maksymalnie 180 dni, paszport biometryczny upoważnia do pracy przez 90 dni (bez wizy). Na oświadczeniu można pracować tylko 180 dni w roku. To oznacza, że okres wykonywania pracy na terytorium Polski w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie może przekraczać 6 miesięcy. Jeśli, odpracowawszy 3 miesiące na paszporcie biometrycznym, zaraz po tym zechcecie otworzyć wizę na pół roku – otrzymacie ją na pozostałą ilość dni (na przykład – 91). Natomiast jeśli odczekacie ok. 180 dni, możecie wjechać na pełen okres – 180 dni. W przypadku wykorzystania 180 dni oświadczenia na wizie nie ma możliwości podjęcia od razu pracy na paszporcie biometrycznym. W takim przypadku również należy odczekać 180 dni.

W przypadku zwolnienia przez pracodawcę/ rezygnacji z pracy należy zawiadomić o tym Powiatowy Urząd Pracy. Zdarzają się bowiem sytuacje, kiedy oświadczenie nie zostaje wyrejestrowane z systemu a wtedy urząd nie może wydać nowego. Pracodawca nie ma obowiązku informować urzędu o zakończeniu zlecenia, należy samemu tego dopilnować. Przy przesyłaniu dokumentów podczas rekrutacji należy podać wszystkie wypełnione strony w paszporcie. Dzięki temu łatwiej będzie ustalić kiedy i na jak długo kandydat będzie mógł przyjechać do pracy. Nie podanie wszystkich stron może skutkować skróceniem oświadczenia przez urząd, bądź przesunięciem daty wjazdu do Polski.