Poszukiwany, poszukiwana! Jakich specjalistów brakuje w Polsce?

Na pytanie: czy w Polsce ciężko jest znaleźć pracę? Odpowiedź nie jest już jednoznaczna. Według najnowszej analizy „Barometr Zawodów 2021” na polskim rynku pracy brakuje specjalistów w wielu dziedzinach i często są to zawody przewijające się w poprzednich raportach.

Myślisz by się przebranżowić? Zobacz, którymi z nich warto jest się zainteresować!

Cieśle i stolarze budowlani

Branża budowlana w Polsce zauważa największe braki wśród wykwalifikowanych pracowników, według raportu jest tu aż 9 zawodów deficytowych. Cieśle i stolarze budowlani są w kraju w trwałym deficycie od 2015 roku, podobnie jak dekarze i blacharze. Oprócz tego brakuje również monterów instalacji budowlanych, murarzy, tynkarzy, operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych, pracowników robót wykończeniowych w budownictwie i robotników budowlanych.

Powodów braków w tej branży należy szukać w braku doświadczenia zawodowego u młodych, występują również przeciwwskazania zdrowotne do pracy u starszych i doświadczonych pracowników, brak uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu oraz migracje zagraniczne. Ponadto w Polsce brakuje absolwentów w zawodach budowalnych. Dzieje się tak, ponieważ oferta kształcenia jest niewystarczająca a zainteresowanie młodych takim profilem edukacji jest niewielkie. Wobec dużych braków kadrowych pracodawcy z branży budowlanej często zatrudniają specjalistów budowlanych zza wschodniej granicy.

Spawacze

Brak specjalistów w tej dziedzinie jest odczuwalny praktycznie w całej Polsce. W niektórych regionach widać bardzo duży brak pracowników a jedynie w nielicznych powiatach sytuacja jest stabilna.

Poza tym w branży produkcyjnej mamy jeszcze 5 innych zawodów deficytowych takich jak: elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, krawcy i pracownicy produkcji, operatorzy obrabiarek, robotnicy obróbki drewna, stolarze oraz ślusarze.

Powody braków specjalistów w tych dziedzinach są bardzo podobne do tych, które odnotowuje się w branży budowalnej. Problemy z rekrutacją pracowników wynikają przede wszystkim z braku odpowiednich uprawnień, przykładowo zawodzie elektryka czy spawacza wiedza kandydata powinna być poparta certyfikatem (np. SEP w przypadku elektryków, czy MIG/MAG w przypadku spawaczy). Tu również luki kadrowe pracodawcy chętnie wypełniają cudzoziemcami, głównie pracownikami z Ukrainy.

Pielęgniarki i położne

Praktycznie w każdym województwie naszego występuje umiarkowany lub szybki wzrost zapotrzebowania na tego typu pracowników. W przypadku pielęgniarek i położnych dużym problemem są płace, z tego względu wiele polek decyduje się pracować na zachodzie Europy a lukę w tych zawodach uzupełniają wykwalifikowani pracownicy ze Wschodu, dla których warunki płacowe w Polsce są bardziej atrakcyjne. Jak wynika z analizy Barometru Zawodów w 2021 roku problemy z rekrutacją pielęgniarek i położonych spodziewane są w 334 na 380 powiatów w Polsce.

Lekarze medycyny ogólnej

Braki w tym sektorze wynikają głównie z długiego i kosztownego procesu kształcenia i limitów przyjęć na studiach medycznych, co skutkuje stosunkowo małą liczbą absolwentów na kierunkach lekarskich. Ponadto pracownikom często brakuje aktualnych uprawnień. Duża jest również skala migracji pracowników (za granicę lub do większych miast w kraju).

Epidemia COVID-19 z pewnością pogłębiła zapotrzebowanie na pracowników branży medycznej. Coraz częściej w służbie zdrowia (w tym w zawodach lekarskich) pracują specjaliści z zagranicy. Jednak nie zaspakaja to potrzeb rynku. Według raportu, w 2021 roku problem z rekrutacją lekarzy będzie występował w 273 powiatach.

W branży medyczno-opiekuńczej łącznie odczuwalne są braki 5 zawodów, poza wyżej wymienionymi na rynku brakuje również fizjoterapeutów, masażystów oraz opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych.

Jeśli jesteś fizjoterapeutą rehabilitantem poszukującym pracy w Warszawie, dobrą wiadomością jest to, że na portalu Jooble znajdziesz wiele ofert zatrudnienia w tym obszarze. Jooble to platforma, która zbiera oferty pracy z różnych stron internetowych, dzięki czemu możesz łatwo przeglądać i aplikować na interesujące Cię stanowiska. Sprawdź dostępne oferty i rozpocznij swoją karierę w branży fizjoterapii i rehabilitacji w Warszawie: https://pl.jooble.org/praca-fizjoterapeuta-rehabilitant/Warszawa

Kierowcy samochodów ciężarowych

W Polsce kierowców samochodów ciężarowych brakuje w praktycznie każdym z powiatów, a w niektórych z nich występujący deficyt jest naprawdę duży. Tylko w jednym powiecie (leskim) pojawiła się nadwyżka pracowników.

Jednym w głównych powodów, dla których brakuje młodych kierowców w Europie są koszty związane ze zdobyciem uprawnień, a także trudne warunki pracy.

Zatrudniani licznie w tej branży pracownicy ze wchodu tylko po części wypełniają braki kadrowe. Kierowcy samochodów ciężarowych mają szansę być najbardziej poszukiwanym zawodem w Polsce. Deficyt występuje w 351 na 380 powiatów. Ponadto w branży transportowej brakuje również kierowców autobusów i ciągników siodłowych.

Jakie zawody pojawiły się na liście po raz pierwszy?

Dekarz

Przewidywane zapotrzebowanie na pracowników w tym zawodzie znacznie przekracza liczbę osób obecnie kształconych w tym kierunku.

Technik dekarstwa (nowy zawód od września 2021 r.)

Będzie możliwość uzyskania bardziej zaawansowanych kwalifikacji w tej dziedzinie dzięki czemu zwiększy się możliwość rozwoju dla absolwentów w tym zawodzie.

Technik robotyk (nowy zawód od września 2021 r.)

Konieczność wprowadzenia tego zawodu jest spowodowana zmianami technologicznymi. Przewidywane jest, że zawód ten będzie atrakcyjny dla potencjalnych uczniów ze względu na jego innowacyjny charakter.

Monter nawierzchni kolejowej 

Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zawodzie zwiększy się ponieważ jak podaje serwis gov.pl planowany jest rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce, m. in. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Takie prognozy są idealną wskazówką, jeśli stoisz właśnie przed wyborem swojej drogi zawodowej lub szukasz alternatywy dla pracy już wykonywanej. Zestawienia pokazują, w jakich zawodach będą większe szanse na pracę w nadchodzącym roku.

Porównując analizy z różnych lat jasno wynika, że na rynku najbardziej potrzebni są pracownicy ze zdolnościami technicznymi i manualnymi, być może to właśnie Ty?