Pokolenie X Y Z na rynku pracy: czym się różnią i co ich motywuje?

Pokolenie to grupa ludzi będących w podobnym wieku, ukształtowanych przez zbliżone doświadczenia i czasy, w których dorastali. Obecnie na rynku pracy spotykają się trzy pokolenia – w teorii każde z nich jest inne, tak więc wymaga indywidualnego podejścia. Sprawdź, na co należy zwracać uwagę, by międzypokoleniowa współpraca była efektywna!

Pokolenie X

Ramy czasowe, w których urodzili się przedstawiciele pokolenia X, są ruchome, zależą bowiem od kraju i przyjętego podziału. W uznaje się, że są to osoby urodzone w przedziale 1965 – 1979, również nazywane pokoleniem PRL. X w nazwie tego pokolenia najczęściej kojarzona jest z niewiadomą związaną ze zmieniającym się ustrojem. W trakcie, gdy wkraczali oni na rynek pracy technologia nie była aż tak popularna jak obecnie, dlatego w raz z jej rozwojem, osoby z pokolenia X musiały przyzwyczaić się i oswoić z większą jej rolą w życiu zawodowym. Iksy cenią sobie stabilizację, dlatego też boją się niepewnych miejsc pracy, często spędzają w jednym zakładzie wiele lat. Doceniają wolny czas (bardziej niż ich poprzednicy – przedstawiciele Baby Boomers), traktują go jako swego rodzaju wynagrodzenie za pracę, którą wykonują.

Jak zmotywować pracowników z pokolenia X ?

Silną motywacją są dla nich pieniądze oraz różnego rodzaju benefity. Ponadto dla Iksów ważną rolę odgrywają spotkania, burze mózgów podczas których ich inicjatywa zostanie doceniona ze strony przełożonego.

Pokolenie Y

Dużą społeczność na rynku pracy stanowi aktualnie Pokolenie Y, nazywane również Milenialsami. Najczęściej mówiąc o tym pokoleniu wskazuje się osoby urodzone w latach 80 i 90 XX wieku. Pokolenie Milenium miało zdecydowanie łatwiejszy start w dorosłość. Są oni w większości o wiele bardziej wykształceni i znają więcej języków obcych niż poprzedzające ich generacje. Igreki chcą aby praca była dla nich pasją, pragną się rozwijać, cenią sobie wyzwania. Jednakże czas wolny i dbanie o siebie jest dla nich równie ważne.

Czego oczekuje pokolenie Y w życiu zawodowym?

Pokolenie Y ceni sobie balans pomiędzy pracą i życiem prywatnym.  Największa odrębność między pokoleniem Y a X, którą zauważono podczas badania podstaw poszczególnych generacji dotyczy potrzeby częstych zmian otoczenia, rozwijania kompetencji oraz wartości, do których firma powinna dążyć, takich jak: wspieranie kreatywności czy szanowanie etyki. Jako osoby nastawione mocno na samorozwój oprócz pensji i benefitów pozapłacowych, będą oczekiwać powierzania im angażujących zadań i umożliwienia poszerzania swoich kompetencji zawodowych.

Pokolenie Z

Przedstawiciele pokolenia Z to osoby urodzone po 1995 roku. Jest to pokolenie które niedawno weszło na rynek pracy. Jak więc wyglądają prognozy związane z ich umiejętnościami?

Przedstawiciele Generacji Z wychowali się w dobrobycie, stereotypowo uważa się, że mieli podane wszystko na tacy, dorastali otoczeni technologią, stanowi ona naturalne dla nich środowisko. Z tego względu najnowsze pokolenie świetnie porusza się po wirtualnym świecie, do którego zazwyczaj ma stały dostęp. Cechuje ich multitasking, wykonywanie kilku rzeczy jednocześnie nie stanowi problemu dla generacji Z. Jako, że ludzie urodzeni w tym przedziale czasowym nie mają zazwyczaj problemu z nowymi technologiami, prawdopodobnie sprawdzą się oni w branżach IT czy e-marketingu. Przedstawiciele generacji Z to indywidualiści, mający realistyczne spojrzenie na świat, jednocześnie są to zwykle osoby o kreatywnym usposobieniu, dla których ważny jest samorozwój. Nie są ludźmi, którzy zamierzają latami pracować w jednej firmie, jednakże są dużo lepiej przygotowani na „wyścig szczurów” w karierze niż poprzednie pokolenia, są oni bardziej nastawieni na sukces. Ważne są dla nich możliwości rozwoju, dlatego warto je im zapewnić.

Jakie są mocne i słabe strony najmłodszej generacji na rynku?

Według badań i analiz realizowanych w tym kierunku, wkraczające na rynek pracy pokolenie Z będzie stanowiło nie lada wyzwania dla współczesnego biznesowego świata. Najmłodsza generacja nie ma problemu z wyrażaniem swoich opinii i oczekiwań, co może być odbierane dwojako. Pokolenie Z cechują dużo wyższe oczekiwania, poza sferą finansową w pracy są ważne dla nich kolejno: równowaga między życiem prywatnym a pracą, zgrany zespół pracowników, elastyczne godziny pracy oraz bezpieczeństwo zatrudniania. Porównując z ankietowanymi przedstawicielami starszych pokoleń, Baby Boomers odpowiadali, że najważniejsze jest dla nich bezpieczeństwo zatrudnienia a dla pokolenia X oraz Y, podobnie jak dla generacji Z – równowaga między życiem prywatnym a pracą. Jakie są więc mocne i słabe strony pokolenia Z?

Do słabszych stron zaliczyć możemy niechęć do podporządkowania się regułom, roszczeniową postawę wobec pracodawcy, preferowanie komunikacji elektronicznej co powoduje trudności w kontaktach bezpośrednich, mniejsza skłonność do lojalności wobec pracodawcy, brak cierpliwości, potrzeba stałej stymulacji.

Mocne strony natomiast to przede wszystkim: znajomość nowych technologii, zadaniowość, wysoka samoocena, chęć samorozwoju, multitasking, łatwość w odnajdywaniu informacji, nastawienie na innowacyjność i chęć  do zmian.

Na koniec warto zaznaczyć, że różnice międzypokoleniowe są pewnego rodzaju stereotypowym podejściem i być może nie zawsze warto dzielić kandydatów na takie kategorie. Jednakże pozwala to spojrzeć na świat w pewnym uproszczeniu i zastanowić się jak będą wyglądać następne pokolenia.