Image

DREMAN  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zakup i wdrożenie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie DREMAN”

Celem projektu jest wdrożenie i zastosowanie w przedsiębiorstwie innowacji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności rozwiązań wspomagających bieżącą działalność w przedsiębiorstwie B2E, B2C
i B2B. W wyniku wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych zostaną zautomatyzowane i poprawione najważniejsze procesy w firmie, które wymagają optymalizacji, żeby zmniejszyć liczbę opóźnień, pomyłek i strat.

Aby zachować najwyższą jakość obsługi klientów firma wykorzysta najlepsze dostępne rozwiązania informatyczne w tym zakresie oraz rozpocznie realizację procesów, w szczególności opartych na aplikacji mobilnej i platformie B2B. Projekt ma na celu również rozwinięcie posiadanych TiK w firmie tj. rozwinięcie modelu B2C oraz B2E o dostępność mobilną na platformy Android oraz iOS (iPhone), co pozwoli na przerzucenie ciężaru stosowanych rozwiązań na wsparcie mobilne. Cele projektu są ściśle powiązane z następującymi celami RPO WO 2014-2020: - zwiększenie zastosowania w przedsiębiorstwach z sektora MSP innowacji, w tym z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz rozwój sektora prywatnego w zakresie stosowania produktów i usług opartych na TIK.

Całkowity koszt projektu: 689 337,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 343 979,16 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Image