Współpraca z obcokrajowcami w firmie – różnice kulturowe

Współpraca z obcokrajowcami w polskich firmach staje się coraz bardziej oczywista, zwłaszcza w erze globalizacji. Jednakże, kultura i oczekiwania biznesowe mogą się różnić w zależności od kraju, co może prowadzić do problemów. Warto przedyskutować kilka ważnych zasad, które należy wziąć pod uwagę, aby współpraca z obcokrajowcami była owocna i bezkonfliktowa.

Spora część, bo już ponad 56% Polaków deklaruje, że miało okazję w swoim życiu zawodowym współpracować z obcokrajowcami, a 79% pracodawców uważa, że w pracy etatowej liczą się umiejętności pracownika, a nie narodowość.

Niezmienny jednak pozostaje fakt, że od początku wojny do Polski wjechało około 10,5 mln osób, cz których część kontynuowała podróż do innych krajów Europy, a część pozostała w Polsce. Napięta sytuacja polityczna za naszą wschodnią granicą spowodowała również szereg zmian na polskim rynku pracy, o czym piszemy w tym artykule.

Jak w Polskich przedsiębiorstwach wygląda taka współpraca międzykulturowa?

Wciąż najliczniejsza grupa – imigranci z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy pod wieloma względami są bardzo podobni do Polaków, ale nie możemy zapominać o podstawowych różnicach, które są obecne oraz mogą wpływać na współpracę w firmie.

Przede wszystkim na przeszkodzie może stać język – często pracownicy tymczasowi, którzy przyjeżdżają do pracy nie znają nawet podstaw języka polskiego. Aby przyspieszyć integrację, osoby te najczęściej są zatrudniane przez agencje pracy, które mają już w załogach osoby ukraińskojęzyczne i dopinają wszystkich formalności. Z kolei w samych przedsiębiorstwach- w działach produkcji- coraz częściej widzimy Ukraińców i Ukrainki na stanowiskach brygadzistów, którzy pomagają przy wdrożeniach, szkoleniach oraz codziennych obowiązkach.

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że pracownicy z Ukrainy (w większości) są osobami, które przyjeżdżają do Polski, żeby zarobić większe pieniądze. Dla takich kandydatów możliwość wykonania nadgodzin będzie świetnym atutem, gdyż będą mieli możliwość szybciej zrealizować swój cel.

Same przedsiębiorstwa oraz prawo pracy w obu krajach różnią się znacznie. Warto od początku przeprowadzić szkolenie z każdym obcokrajowcem, niezależnie skąd do nas przyjechał i wytłumaczyć szczegóły współpracy – jakie działania w firmie są akceptowane, a jakie nie.

Warto tez zwrócić uwagę na szczegóły, które dla Polaków są oczywiste, ale dla Ukraińców już nie – opieka medyczna dla wszystkich członków rodziny pracownika, dopłata do czynszu, bilety autobusowe, itd. To wszystko to benefity, które często są pomijane przy rozmowach z przyszłym pracownikiem, a o których on może nie mieć pojęcia.

Co warto podkreślić- jest to nacja pracowita, nie boją się nadgodzin, pracują prawie w każdej branży.

Inne kultury, z którymi coraz częściej przychodzi nam obcować

Hindusi – kultura pracy w Indiach jest mocno determinowana poprzez kulturę kraju. Mieszka tam sporo ludzi, konkurencja na rynku pracy jest zatem dość spora, a przyzwyczajenia pracowników różnią się diametralnie od tego co spotykamy w Europie.

Kultura pracy w Indiach wyróżnia się dużą konserwatywnością – mocno widoczne są różnice w statusach społecznych i zakresie władzy. Dla Hindusów ta różnica wiąże się z okazywaniem szacunku oraz opiera się na systemie kastowym.

Podejście do punktualności w Indiach jest o wiele bardziej elastyczne od naszego – zdarzają się spóźnienia oraz przekładanie terminów. Nie jest to wcale rzadkie zjawisko w krajach z tamtego rejonu. Ważne jest zatem, by uczulić pracowników, że w Polsce pracuje się inaczej, a spóźnienia nie należą do zdarzeń, które w polskiej kulturze są postrzegane pozytywnie.

Turcy są bardzo podobni do Hindusów pod wieloma względami. Nie rzadko trzeba im przypomnieć o bieżących zadaniach i dopilnować terminów. Należy wziąć to pod uwagę przygotowując strategię zarządzania osobami z tego kraju.

Gruzini to nacja, która dała się poznać jako bardzo serdeczna, szybko potrafią nawiązać dobry kontakt z całym zespołem. Są komunikatywni, próbują nawiązywać relacje nawet wbrew barierom językowym. Do Polski przyjeżdżają szukając możliwości uzyskania lepszego wynagrodzenia, dlatego pracują uczciwie i są lojalni wobec pracodawcy.
Aktualnie Gruzini w Polsce są bardzo doceniani jako pracownicy, zwłaszcza iż sama procedura przyjęcia do pracy jest dla nich uproszczona.

Migranci z Uzbekistanu to najczęściej młode i ambitne osoby, które w 2022 roku zaczęły falowo przyjeżdżać do Polski. Ten naród cechuje proste podejście do życia – zadowalają się pracą fizyczną, akceptują monotonne czynności, a na miejsce zamieszkania często wybierają hostele pracownicze.
Są to ludzie pracowici, którzy przyjeżdżają stricte do pracy i na tym się skupiają.
Często biorą nadgodziny. Warto również nadmienić, że dominującą religią jaką wyznają to Islam.

Różne kultury, ten sam cel

Pracodawcy, którzy poznali już korzyści płynące z zatrudnienia obcokrajowców i noszą się z zamiarem skalowania mieszanych zespołów oraz Ci, którzy dopiero rozważają zatrudnienie specjalistów zza granicy, winni zacząć od pogłębienia wiedzy kulturowej wśród swojej kadry zarządzającej.

Nawet teraz, w dobie szybkiej wymiany informacji, brygadziści czy kierownicy produkcji mogą nie być w pełni przygotowani, by dostosować procedury do multikulturowej załogi. Aby jak najwięcej skorzystać na zatrudnieniu obcokrajowców, musimy wraz z ich nadejściem dostosować swoją strategię zarządzania zasobami ludzkimi. Należy przy tym pamiętać, że każda osoba miała różne powody do migracji, ale to co je łączy, to praca, w której spędzają min. 1/3 swojego dnia. Warto więc zadbać o to, by wszyscy pracownicy czuli się dobrze na swoim stanowisku niezależnie od narodowości, a wpłynie to pozytywnie na poprawę produktywności całego zespołu i finalnie na EBIDA prowadzonej firmy.